COPD
Posiluje svaly nutné k dýchání

Strach z dýchacích potíží nutí mnoho pacientů s COPD pravidelně cvičit. Toto chování však podporuje vývoj choroby. Vhodné formy tréninku mají pozitivní vliv na funkci plic, svalovou hmotu a kvalitu života. Funkce „servocvičení“ umožňuje pacientům s COPD postupně se zapojit v průběhu tréninku a pomalu zvyšovat výkon. Pacienti s COPD mohou na přístroji MOTOmed cvičit ze židle nebo invalidního vozíku, s pomocí/bez pomoci motoru a nebo se pohybovat jen pasivně.

Pravidelný pohyb pomocí přístroje MOTOmed a cílené použití příslušenství pro trénink paží a horní části těla, dodatečně posílí i respirační svaly. MOTOmed pomáhá k lepšímu dýchání, zlepšuje fyzický stav a celkově je prospěšný pro kardiovaskulární a imunitní systém.

 

 

Pohybová terapie MOTOmed

Pohybová terapie MOTOmed byla vyvinuta pro osoby s omezenou pohyblivostí a doplňuje fyzioterapeutická, ergoterapeutická a sportovní terapeutická opatření. Uživatelé mohou při tréniku sedět na vozíku nebo v křesle. Osoby upoutané na lůžko, využívají přístroje MOTOmed určené k provádění tréninku v leže.

Pasivní

Motorem poháněný pohyb bez vynaložení vlastních sil, se hodí zejména k regulaci svalového tonu, uvolnění svalstva, omezení spasticity, zachování pohyblivosti kloubů, lepšímu prokrvení a mobilizaci. Rychlost pasivního pohybu si určuje sám uživatel.

Asistivní

Funkce „servo“ umožňuje přístroji MOTOmed snadný přechod od pasivního tréninku k aktivnímu. Tato funkce umožňuje aktivně provádět pohyb s minimálním vyžití vlastních sil. Bez rizika přetížení, je možné zbytkové síly identifikovat a rozvíjet je.

Aktivní

Trénink pomocí přístroje MOTOmed, s jemně nastavitelnou úrovní zátěže, posiluje svaly nohou, paží a horní části těla, jakož i kardiovaskulární systém. Dochází ke značnému zlepšení síly, vytrvalosti a koordinace.

Máme zájem o více informací?