Demence/Alzheimer
Uvolněte symptomy a zabraňte progresi onemocnění

Navzdory postupujícím kognitivním omezením, můžou pacienti s Alzheimerovou chorobou a demencí dlouhodobě zůstat fyzicky aktivní. Při léčbě demence dosahují pravidelné vytrvalostní, silové a koordinační tréninky vysoké preventivní a terapeutické hodnoty.

Pacienti s demencí a Alzheimerovou chorobou v raném nebo pokročilém stadiu se mohou snadno pohybovat pomocí přístroje MOTOmed. Díky třem tréninkovým režimům: s motorem, s podporou motoru a aktivním, může být tréninková úloha dokonale přizpůsobena fyzické kapacitě pacienta. Změna směru otáčení pedálů navíc přispívá ke zlepšení koordinace.

Podle vědeckých studií nepřetržitá pohybová terapie MOTOmed výrazně přispívá k zachování a zkvalitnění každodenního života. Programy MOTOmed můžou pozitivně ovlivnit koordinaci ruka-oko, reakční čas, koncentraci a potlačit depresi. Tréninkové hry a podle modelu také relaxační filmy z přírody, motivují k pohybu a vytvářejí diverzifikované tréninky.

Přístroje MOTOmed nabízejí pohodlnou a bezpečnou příležitost k pravidelnému domácímu tréninku. Pravidelný, nepřetržitý trénink dlouho zachovává aktivity každodenního života, zatímco se uleví ošetřovatelskému personálu.

 

 

 

Pohybová terapie MOTOmed

Pohybová terapie MOTOmed byla vyvinuta pro osoby s omezenou pohyblivostí a doplňuje fyzioterapeutická, ergoterapeutická a sportovní terapeutická opatření. Uživatelé mohou při tréniku sedět na vozíku nebo v křesle. Osoby upoutané na lůžko, využívají přístroje MOTOmed určené k provádění tréninku v leže.

Pasivní

Motorem poháněný pohyb bez vynaložení vlastních sil, se hodí zejména k regulaci svalového tonu, uvolnění svalstva, omezení spasticity, zachování pohyblivosti kloubů, lepšímu prokrvení a mobilizaci. Rychlost pasivního pohybu si určuje sám uživatel.

Asistivní

Funkce „servo“ umožňuje přístroji MOTOmed snadný přechod od pasivního tréninku k aktivnímu. Tato funkce umožňuje aktivně provádět pohyb s minimálním vyžití vlastních sil. Bez rizika přetížení, je možné zbytkové síly identifikovat a rozvíjet je.

Aktivní

Trénink pomocí přístroje MOTOmed, s jemně nastavitelnou úrovní zátěže, posiluje svaly nohou, paží a horní části těla, jakož i kardiovaskulární systém. Dochází ke značnému zlepšení síly, vytrvalosti a koordinace.

Máme zájem o více informací?