Geriatrie
Podpora mobility a pohybových schopností

Při rehabilitaci geriatrických pacientů je na prvním místě obnovení mobility, schopnosti chůze a vlastní samostatnosti.

Pomocí pohybové terapie MOTOmed můžete s Vašimi pacienty provádět aktivní pohybový trénink, pohybovou nebo pasivní pohybovou terapii. Zvláště při pasivním aktivním střídavém cvičení může být u slabých pacientů podporována síla a vytrvalost. Cyklické pohyby přístroje MOTOmed mohou také stabilizovat kardiovaskulární systém a aktivovat krevní oběh. Pacienti se bezpečně pohybují z křesla, invalidního vozíku nebo pečovatelského lůžka, což snižuje riziko přepracování, pádu nebo dislokace.

Vědecky výzkum

„Aniž bychom chtěli snižovat výhody konvenčních terapií, analýza výsledků umožňuje pochopit, že pohybová terapie MOTOmed® jako aplikace sportovní terapie, díky jejímu funkčnímu způsobu působení, je v mnoha ohledech účinná a současně účinná adjuvantní terapie a tedy splňuje i aktivační požadavky rehabilitace v geriatrii „rehabilitace před péčí“ „

– Diehl W, Schüle K, Kaiser T. Přípravné cvičení pro pomoc při cvičení dolních končetin v geriatrické rehabilitaci. NeuroGeriatry 2008; 5 (1): 3-12

Pohybová terapie MOTOmed

Pohybová terapie MOTOmed byla vyvinuta pro osoby s omezenou pohyblivostí a doplňuje fyzioterapeutická, ergoterapeutická a sportovní terapeutická opatření. Uživatelé mohou při tréniku sedět na vozíku nebo v křesle. Osoby upoutané na lůžko, využívají přístroje MOTOmed určené k provádění tréninku v leže.

Pasivní

Motorem poháněný pohyb bez vynaložení vlastních sil, se hodí zejména k regulaci svalového tonu, uvolnění svalstva, omezení spasticity, zachování pohyblivosti kloubů, lepšímu prokrvení a mobilizaci. Rychlost pasivního pohybu si určuje sám uživatel.

Asistivní

Funkce „servo“ umožňuje přístroji MOTOmed snadný přechod od pasivního tréninku k aktivnímu. Tato funkce umožňuje aktivně provádět pohyb s minimálním vyžití vlastních sil. Bez rizika přetížení, je možné zbytkové síly identifikovat a rozvíjet je.

Aktivní

Trénink pomocí přístroje MOTOmed, s jemně nastavitelnou úrovní zátěže, posiluje svaly nohou, paží a horní části těla, jakož i kardiovaskulární systém. Dochází ke značnému zlepšení síly, vytrvalosti a koordinace.

Máme zájem o více informací?