Mrtvice
Znovu se učit pohybu

Jako velmi účinné metody terapie, v oblasti rehabilitace u pacientů po mrtvici, se osvědčily pohyby založené na jednotném a opakovaném cvičení. Časté opakování pohybů může stimulovat schopnost mozku se sám reorganizovat. V důsledku toho jsou zdravé oblasti mozku schopny získat funkce postižených oblastí. Řízený a plynulý cyklický pohyb pomocí přístroje MOTOmed, umožňuje přesně tento druh opakovaného pohybu. Pacienti po mrtvici mohou pomocí pohybové terapie MOTOmed provádět cvičení z křesla nebo invalidního vozíku a to buď v aktivním, asistovaném či pasivním režimu.

Pohybová terapie MOTOmed pomáhá pacientům, po mozkové příhodě, částečně obnovit ztracené pohybové vzory. To umožňuje spuštění nebo vylepšení funkcí ruky/paže a schopnosti chodit. Trénink nohou nebo paží může snížit celkovou spasticitu, posílit sílu a vytrvalost, pozitivně ovlivnit pohyby střev a podporovat koordinaci. Funkce motivačních her, integrovaných v přístroji MOTOmed, motivují pacienty s mozkovou příhodou k efektivní podpoře terapeutické léčby v domácím prostředí.

Přístroje MOTOmed jsou v Německu hrazeny zdravotní pojišťovnou. V České republice je nutné přístroje hradit z vlastních zdrojů, případně pomocí nadací a sponzorů.

Vědecký výzkum

„“Studie prokázala významný dopad pohybové terapie MOTOmed® na zlepšování výsledků 2- a 6-minutové pohodlné chůze a čas potřebný pro test Timed Up & Go [Poznámka: Test klinického hodnocení mobility a rizika pádu.]. „

– Kamps A, Schüle K. Zyklisches Bewegungstraining der unteren Extremitäten in der Schlaganfallrehabilitation. Neurol Rehabil 2005; 11(5): 1-12.

 

Pohybová terapie MOTOmed

Pohybová terapie MOTOmed byla vyvinuta pro osoby s omezenou pohyblivostí a doplňuje fyzioterapeutická, ergoterapeutická a sportovní terapeutická opatření. Uživatelé mohou při tréniku sedět na vozíku nebo v křesle. Osoby upoutané na lůžko, využívají přístroje MOTOmed určené k provádění tréninku v leže.

Pasivní

Motorem poháněný pohyb bez vynaložení vlastních sil, se hodí zejména k regulaci svalového tonu, uvolnění svalstva, omezení spasticity, zachování pohyblivosti kloubů, lepšímu prokrvení a mobilizaci. Rychlost pasivního pohybu si určuje sám uživatel.

Asistivní

Funkce „servo“ umožňuje přístroji MOTOmed snadný přechod od pasivního tréninku k aktivnímu. Tato funkce umožňuje aktivně provádět pohyb s minimálním vyžití vlastních sil. Bez rizika přetížení, je možné zbytkové síly identifikovat a rozvíjet je.

Aktivní

Trénink pomocí přístroje MOTOmed, s jemně nastavitelnou úrovní zátěže, posiluje svaly nohou, paží a horní části těla, jakož i kardiovaskulární systém. Dochází ke značnému zlepšení síly, vytrvalosti a koordinace.

Máme zájem o více informací?