Ortopedie
Zlepšete pohyblivost kloubů

Motorová pohybová terapie je užitečné rozšíření spektra léčby dostupné ve sportovní a pohybové terapii. Pohyb pomocí přístroje MOTOmed doplňuje terapeutická opatření během a po hospitalizaci a ambulantní ortopedické rehabilitaci. Zvláště pasivní pohyb a aktivní trénink pomocí motoru proti jemně nastavitelným brzdným odporům, umožňují pohyb s nejmenším možným zatížením kloubu. Řízení pohybu a budování svalů je hlavním cílem MOTOmed pohybové terapie.

Při ortopedické rehabilitaci může cykloturistické cvičení na MOTOmedu zlepšit pohyb kloubů, posílit kloubní svaly, aktivovat kloubní metabolismus a zmírnit zátěž vazů. Díky kruhovému pohybu s různým poloměrem pedálu a vhodnou polohou sezení je možné individuálně nastavit a plynule zvyšovat rozsah pohybu a intenzitu pohybu.

Jednoduchá použitelnost zařízení MOTOmed pro pohybovou terapii umožňuje pacientovi nezávislý trénink, který je přínosný pro řízení času týmu terapeutů.

Rozšiřte svou nabídku pro pacienty a terapeuty o pohybovou terapii MOTOmed společnosti RECK Medizintechnik.

Pohybová terapie MOTOmed

Pohybová terapie MOTOmed byla vyvinuta pro osoby s omezenou pohyblivostí a doplňuje fyzioterapeutická, ergoterapeutická a sportovní terapeutická opatření. Uživatelé mohou při tréniku sedět na vozíku nebo v křesle. Osoby upoutané na lůžko, využívají přístroje MOTOmed určené k provádění tréninku v leže.

Máme zájem o více informací?