Ortopedie
Zlepšete pohyblivost kloubů

Motorová pohybová terapie je užitečné rozšíření spektra léčby dostupné ve sportovní a pohybové terapii. Pohyb pomocí přístroje MOTOmed doplňuje terapeutická opatření během a po hospitalizaci a ambulantní ortopedické rehabilitaci. Zvláště pasivní pohyb a aktivní trénink pomocí motoru proti jemně nastavitelným brzdným odporům, umožňují pohyb s nejmenším možným zatížením kloubu. Řízení pohybu a budování svalů je hlavním cílem MOTOmed pohybové terapie.

Při ortopedické rehabilitaci může cykloturistické cvičení na MOTOmedu zlepšit pohyb kloubů, posílit kloubní svaly, aktivovat kloubní metabolismus a zmírnit zátěž vazů. Díky kruhovému pohybu s různým poloměrem pedálu a vhodnou polohou sezení je možné individuálně nastavit a plynule zvyšovat rozsah pohybu a intenzitu pohybu.

Jednoduchá použitelnost zařízení MOTOmed pro pohybovou terapii umožňuje pacientovi nezávislý trénink, který je přínosný pro řízení času týmu terapeutů.

Rozšiřte svou nabídku pro pacienty a terapeuty o pohybovou terapii MOTOmed společnosti RECK Medizintechnik.

 

 

Pohybová terapie MOTOmed

Pohybová terapie MOTOmed byla vyvinuta pro osoby s omezenou pohyblivostí a doplňuje fyzioterapeutická, ergoterapeutická a sportovní terapeutická opatření. Uživatelé mohou při tréniku sedět na vozíku nebo v křesle. Osoby upoutané na lůžko, využívají přístroje MOTOmed určené k provádění tréninku v leže.

Pasivní

Motorem poháněný pohyb bez vynaložení vlastních sil, se hodí zejména k regulaci svalového tonu, uvolnění svalstva, omezení spasticity, zachování pohyblivosti kloubů, lepšímu prokrvení a mobilizaci. Rychlost pasivního pohybu si určuje sám uživatel.

Asistivní

Funkce „servo“ umožňuje přístroji MOTOmed snadný přechod od pasivního tréninku k aktivnímu. Tato funkce umožňuje aktivně provádět pohyb s minimálním vyžití vlastních sil. Bez rizika přetížení, je možné zbytkové síly identifikovat a rozvíjet je.

Aktivní

Trénink pomocí přístroje MOTOmed, s jemně nastavitelnou úrovní zátěže, posiluje svaly nohou, paží a horní části těla, jakož i kardiovaskulární systém. Dochází ke značnému zlepšení síly, vytrvalosti a koordinace.

Máme zájem o více informací?