Péče
Udržení tělesných funkcí

Kromě efektivní podpory pacientů v intenzivní péči, je v základním ošetřovacím procesu nezbytné využití časové náročnosti. Pohybová terapie MOTOmed šetří každý den čas péči a ošetřovatelskému personálu. Dle typu pacienti trénují nohy nebo ruce/horní část těla buď v pasivním, s dopomocí motoru nebo aktivním režimu. Pacienti s minimální svalovou silou mohou dokončit delší tréninkovou jednotku střídáním pasivního a aktivního tréninku. To zvyšuje efektivitu cvičení. Pohybovou terapii MOTOmed lze provádět z křesla, invalidního vozíku nebo ošetřovacího lůžka.

Aktivní pohybová terapie MOTOmed může vyvážit výsledky nedostatečného pohybu a přizpůsobit se potřebám pacientů.

Pečovatelské domy po celém světě doplňují své léčebné procesy pohybovou terapií MOTOmed, která je efektivní a nízkonákladová.

Pohybová terapie MOTOmed

Pohybová terapie MOTOmed byla vyvinuta pro osoby s omezenou pohyblivostí a doplňuje fyzioterapeutická, ergoterapeutická a sportovní terapeutická opatření. Uživatelé mohou při tréniku sedět na vozíku nebo v křesle. Osoby upoutané na lůžko, využívají přístroje MOTOmed určené k provádění tréninku v leže.

Máme zájem o více informací?