Poranění lebky – mozku
Stimuluje plasticitu mozku


Trénink prováděný pomocí přístroje MOTOmed účinně podporuje ergo- a fyzioterapii osob s traumatickým poraněním mozku. Denní pohyb aktivuje důležité tělesné funkce, jako je krevní oběh, metabolismus, dýchání a kardiovaskulární aktivita po poranění mozku. Navíc pravidelné cvičení stimuluje činnost mozku a jeho funkce. Integrované programy terapie, které přístroj MOTOmed obsahuje, umožňují cílený trénink. Motivační hry podporují uživatele k delším a intenzivnějším tréninkovým jednotkám.

MOTOmed poskytuje pacientům při traumatickém poranění mozku aktivní, asistovanou nebo pasivní pohybovou terapii. Pacient může provést pohyb z postele, židle nebo invalidního vozíku. Cyklický pohyb pomáhá snižovat výskyt křečí a jemně uvolňuje a posiluje svaly.

Přístroje MOTOmed jsou v Německu hrazeny zdravotní pojišťovnou. V České republice je nutné přístroje hradit z vlastních zdrojů, případně pomocí nadací a sponzorů.

Pohybová terapie MOTOmed

Pohybová terapie MOTOmed byla vyvinuta pro osoby s omezenou pohyblivostí a doplňuje fyzioterapeutická, ergoterapeutická a sportovní terapeutická opatření. Uživatelé mohou při tréniku sedět na vozíku nebo v křesle. Osoby upoutané na lůžko, využívají přístroje MOTOmed určené k provádění tréninku v leže.

Pasivní

Motorem poháněný pohyb bez vynaložení vlastních sil, se hodí zejména k regulaci svalového tonu, uvolnění svalstva, omezení spasticity, zachování pohyblivosti kloubů, lepšímu prokrvení a mobilizaci. Rychlost pasivního pohybu si určuje sám uživatel.

Asistivní

Funkce „servo“ umožňuje přístroji MOTOmed snadný přechod od pasivního tréninku k aktivnímu. Tato funkce umožňuje aktivně provádět pohyb s minimálním vyžití vlastních sil. Bez rizika přetížení, je možné zbytkové síly identifikovat a rozvíjet je.

Aktivní

Trénink pomocí přístroje MOTOmed, s jemně nastavitelnou úrovní zátěže, posiluje svaly nohou, paží a horní části těla, jakož i kardiovaskulární systém. Dochází ke značnému zlepšení síly, vytrvalosti a koordinace.

Máme zájem o více informací?