Časná mobilizace
Zlepšení rehabilitace a kvality života u pacientů s intenzivní péčí

Nejdříve možná mobilizace je základem úspěšného rehabilitačního procesu. S motorizovaným přístrojem letto2 mohou být pacienti po nehodách a operacích, opatrně mobilizováni již na jednotce intenzivní péče. S přístrojem MOTOmed letto2 se pacient pohybuje s motorem, s podporou motoru nebo s vlastními silami. Funkce „servo cvičení“ umožňuje aktivní pohyb ramen nebo nohou – a to i při nízké svalové síle a neúplné paralýze. Při pravidelném používání může být udržována mobilita kloubů a aktivace krevního oběhu a metabolismu. Kromě toho má pohyb MOTOmed přirozenou antidekubitní a prevenci trombózy. Použití trenažéru paží/horní části těla se posilují dýchací svaly, a tím podporují odstavení. Léčebná terapie MOTOmed letto2 pomáhá urychlit zotavení a zamezit sekundárnímu poškození.

 

 

Pohybová terapie MOTOmed

Pohybová terapie MOTOmed byla vyvinuta pro osoby s omezenou pohyblivostí a doplňuje fyzioterapeutická, ergoterapeutická a sportovní terapeutická opatření. Uživatelé mohou při tréniku sedět na vozíku nebo v křesle. Osoby upoutané na lůžko, využívají přístroje MOTOmed určené k provádění tréninku v leže.

Pasivní

Motorem poháněný pohyb bez vynaložení vlastních sil, se hodí zejména k regulaci svalového tonu, uvolnění svalstva, omezení spasticity, zachování pohyblivosti kloubů, lepšímu prokrvení a mobilizaci. Rychlost pasivního pohybu si určuje sám uživatel.

Asistivní

Funkce „servo“ umožňuje přístroji MOTOmed snadný přechod od pasivního tréninku k aktivnímu. Tato funkce umožňuje aktivně provádět pohyb s minimálním vyžití vlastních sil. Bez rizika přetížení, je možné zbytkové síly identifikovat a rozvíjet je.

Aktivní

Trénink pomocí přístroje MOTOmed, s jemně nastavitelnou úrovní zátěže, posiluje svaly nohou, paží a horní části těla, jakož i kardiovaskulární systém. Dochází ke značnému zlepšení síly, vytrvalosti a koordinace.

Máme zájem o více informací?