Intenzivní péče
Mobilizace na ošetřovatelském lůžku


Dokonce i krátká doba strávená na lůžku může vést k vážným nemocem a komplikacím. Abychom kompenzovali nedostatek cvičení, měli by být pacienti mobilizováni co nejdříve. Pomocí trenažéru MOTOmed letto2 lze zabránit následkům fyzické nečinnosti: může být stimulováno zlepšení celkového stavu, metabolismu, trávení a pozitivně je ovlivněna aktivita střev a močového měchýře. Mechanická pohybová terapie aktivuje kardiovaskulární systém, reguluje svalový tonus a vytváří profylaxi přírodního dekubitu a trombózy.
Cvičení na trenažéru paží posiluje respirační svaly a tím podporuje (samo) dýchání pacienta. Také na jednotkách intenzivní péče, dle praktických zkušeností, model MOTOmed letto2 nohy/ruce dosahuje velmi pozitivních výsledků.

 

 

Pohybová terapie MOTOmed

Pohybová terapie MOTOmed byla vyvinuta pro osoby s omezenou pohyblivostí a doplňuje fyzioterapeutická, ergoterapeutická a sportovní terapeutická opatření. Uživatelé mohou při tréniku sedět na vozíku nebo v křesle. Osoby upoutané na lůžko, využívají přístroje MOTOmed určené k provádění tréninku v leže.

Pasivní

Motorem poháněný pohyb bez vynaložení vlastních sil, se hodí zejména k regulaci svalového tonu, uvolnění svalstva, omezení spasticity, zachování pohyblivosti kloubů, lepšímu prokrvení a mobilizaci. Rychlost pasivního pohybu si určuje sám uživatel.

Asistivní

Funkce „servo“ umožňuje přístroji MOTOmed snadný přechod od pasivního tréninku k aktivnímu. Tato funkce umožňuje aktivně provádět pohyb s minimálním vyžití vlastních sil. Bez rizika přetížení, je možné zbytkové síly identifikovat a rozvíjet je.

Aktivní

Trénink pomocí přístroje MOTOmed, s jemně nastavitelnou úrovní zátěže, posiluje svaly nohou, paží a horní části těla, jakož i kardiovaskulární systém. Dochází ke značnému zlepšení síly, vytrvalosti a koordinace.

Máme zájem o více informací?