Lékaři & Fyzioterapeuti
Podpora fyzioterapie a ošetřovatelské péče

Pohybová léčba pomocí přístroje MOTOmed umožňuje provádět pasivní, s podporou motoru a aktivní cyklické pohyby, podobně jako na kole. I při minimální zbytkové síle, se uživatelé mohou efektivně účastnit aktivního tréninku a to střídáním aktivního a pasivního tréninku. Pohybová terapie pomocí přístroje MOTOmed se uplatňuje po celém světě v oblasti neurologické, ortopedické a srdeční rehabilitace, stejně jako geriatrie. Vědecké studie prokazují přínos pohybové terapie MOTOmed jako součásti každodenní terapie ve zdravotnických zařízeních nebo domácím prostředí.

Všechny modely MOTOmed jsou podporovány motorem a umožňují cyklický pohyb nohou a rukou/horní části těla. Pohybovou terapii lze provádět z křesla, invalidního vozíku nebo ošetřovatelského lůžka.

Pohybová terapie MOTOmed je přínosná pro široké spektrum léčby. Ve zdravotnických zařízeních podporuje léčbu a ulehčuje práci personálu, zlepšuje řízení času, snižuje náklady na léčbu, zvyšuje efektivitu léčby a denně přesvědčuje o své kvalitě, použitelnosti a designu.

RECK Medizintechnik je celosvětově více než 30 let lídrem na trhu v oblasti motorické pohybové terapie. Při výběru jednoho z našich motorických pohybových trenažérů, se můžete spolehnout na naše know-how a dlouholeté zkušenosti v oblasti pohybové terapie.

Onemocnení

Máme zájem o více informací?